خانه / طنزیسم / در حکایات المشاغل سخت: به سراغ من اگر می آیید با پرونده کامل بیایید

در حکایات المشاغل سخت: به سراغ من اگر می آیید با پرونده کامل بیایید

 

به سراغ من اگر می آیید با پرونده کامل بیایید، تا مبادا پرونده ناقص‎‌تان  صدایم را بالا ببرد و احساس کنید که مشترک مورد نظر بی اعصاب باشد.

 

هم‌هم– کار، کار، کار، کلمه سختی است. حتما میگوید سخت تر از قسطنطنیه ” که نیست؟ نه منظورم از نظر املایی نیست . این کلمه به حرف بی معنی  ” مند ” هم بچسبد، مساوی شود با کارمند، سخت تر هم میشود. سختی این شغل از کله سحر به صاحب شغل خودی نشان میدهد. به طور مرتب با اعصاب مشترک مورد نظر بازی میکند. حتما برای شما هم زیاد پیش آمده که با کارمندی کار داشته باشید احساس کنید که:

  • مشترک مورد نظر بی اعصاب می باشد…

یا گاهی وقت ها روی در اتاق کار مند مورد نظرتان نوشته شده است

به سراغ من اگر می آیید با پرونده کامل بیایید، تا مبادا پرونده ناقص‎‌تان  صدایم را بالا ببرد.

به طور حتم صدای بلند کارمند مورد نظر، صدای شما را هم بالاتر میبرد اگر کمی با سختی های این شغل آشنا شوید، صدایتان بالا که نمیرود هیچ، چند تا شکلات هم از جیبتان بیرون می آورید و به مشترک مورد نظر بی اعصاب تعارف میکنید.

یکی از مشکلات این ” پشت میز نشین” عزیز این است که به  مرور  زمان به  بیماری های پشت میز نشینی گرفتار میشود.اگر احساس میکنید یک مهر یا امضا به پای برگ کاغذ شما که کاری ندارد که کارمند باید به خاطرش حقوق بگیرد، باید به عرض‌تان برسانم که خیلی هم کاری دارد…

شما خودتان سه ساعت تمام روی یک صندلی بنشینید هی مهر کنید هی امضا کنید،  اگر خسته نشدید پس برید آزمایش دی ان آی بدید.  چون به احتمال زیاد شما از” ژن برتر ” برخوردار هستید.  خودتان هم بهتر از من میدانید که صاحبان ژن برتر به درد کار کارمندی و حقوق بخور و نمیر کارمندی نمیخورند .

گفتم حقوق بخور و نمیر؟ بله امان از این حقوق که اسمش هم اشک پشت میز نشین را در می آورد

شاعر عزیزی که من نمیشناسمش می گفت

  • به احوال آن کس باید گریست  که دخلش نوزده  و خرج اش بود بیست

بله شما خودتان بودید با حقوقی که نیامده باید بروید و فقط  قسط وام  و شهریه مدرسه دختر، شهریه دانشگاه آزاد پسر ، مخارج منزل و … می ماند. بی اعصاب نمیشدید ؟

پس درک کنید  که کارمندی سخت است، سخت نیست ؟؟؟

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ

رفتن به بالا