خانه / جوک های درپیتی / خوبی وبدی جوون از دیدفامیل دور

خوبی وبدی جوون از دیدفامیل دور

هم هم– فامیل دور: خوبی یه جوون اینه که

واس هر کاری مشورت میکنه،

بدیش هم اینه که

حرف دیگران رو تصمیمش اثر نمیذاره!

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ

رفتن به بالا