خانه / ۱۳۹۶ / شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

دوازدهمین کابینه بدون حضور زنان

دوازدهمین کابینه بدون حضور زنان

هم‌هم– دوازدهمین کابینه پیشنهادی دولت درحالی برای کسب رای اعتماد به مجلس رفت که درهیچ کدام از وزارت خانه ها از بانوان استفاده نگردیده است. این درحالی است که بیش از۳۹ میلیون از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند ...

متن کامل »
رفتن به بالا