• نظرات مردم پیرامون مناظره… زمان رضا شاه مناظرات جذاب تر بود…
  • پسر خاله ملک الموت
  • “سنگ پای قزوین “
  • چگونه اسکار بگیریم!؟
  • “گل به خودی “
جوک های درپیتی

آقای گل تولدت مبارک!

آقای گل تولدت مبارک!

علی درخشی

علی درخشی

محمد رضا شهبازی

محمد رضا شهبازی

امیرمهدی ژوله

امیرمهدی ژوله

داریوش کاردان

داریوش کاردان

رضا رفیع

رضا رفیع

علی رضا صائب

علی رضا صائب

علیرضا خمسه

علیرضا خمسه

سعید بیابانکی

سعید بیابانکی

خدایا اردی‌بهشت ما را دو چندان کن

خدایا اردی‌بهشت ما را دو چندان کن

  خدایا همه ی ماه های ما را اردی‌بهشت قرار بده. خدایا برکت اردی‌بهشت ماه از ما نگیر.   هم هم– اوایل اردی‌بهشت ۹۶ بود که استاد جامعی طبق قولی که به بچه هایش داده بود که تعطیلی وسط هفته  ...

متن کامل »
رفتن به بالا